Inwentaryzacja szaty roślinnej, w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu dwóch budynków o funkcji usługowo-biurowej i usługowo-biurowo-mieszkaniowej wraz z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych przy ulicy Łuckiej/Prostej w Warszawie (województwo mazowieckie).