Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty “Fortyfikacje w Poznaniu” PLH300005 (Fort VIIIa Rohr) inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych planowanej przy ulicy Rembertowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).