Ekspertyza ornitologiczna dotycząca zasiedlenia planowanych do usunięcia drzew, rosnących w obszarze realizowanego przedsięwzięcia polegejącego na budowie zespołu budynków mieszkalny wielorodzinnych przy ulicy Rembertowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) przez gatunki ptaków podlegające ochronie prawnej. Opinia została złożona wraz z wnioskiem o wydanie decyzji Prezydenta Miasta Poznania zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia.