Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty “Fortyfikacje w Poznaniu” PLH300005 (Fort VI Tietzen) inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażami podziemnymi oraz dróg wewnętrznych i parkingów nadziemnych planowanej przy ulicy Jasielskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).