Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty “Dolina Cybiny” PLH300038 inwestycji polegającej na budowie zagrody rolniczej, składającej się z budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych planowanych w Promnie (gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie).