realizacje-wschodnia-obwodnica-tarnowa-podgornego

Wschodnia obwodnica Tarnowa Podgórnego - nadzór ornitologiczny