Nadzór ornitologiczny oraz chiropterologiczny nad wycinką drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie).