Nadzór entomologiczny nad pracami konserwacyjnymi w obrębie dębu szypułkowego zasiedlonego przez kozioroga dębosza, pachnicę dębową oraz kwietnicę okazałą – gatunki chrząszczy saproksylicznych podlegające ochronie prawnej. Drzewo rośnie na terenie historycznego zespołu urbanistycznego WuWa – terenu osiedla mieszkaniowego towarzyszącego wystawie “Mieszkanie i miejsce pracy” (WuWa – “Wohnung und Werkaum”) z 1929 r., przy ulicy Wróblewskiego we Wrocławiu (województwo dolnośląskie). Prace pielęgnacyjne miały na celu poprawę warunków sanitarnych drzewa oraz bezpieczeństwa w jego otoczeniu, zaś nadzór przyrodniczy obejmował zabezpieczenie in situ posuszu usuniętego w wyniku zabiegów arborystycznych, stanowiącego bazę pokarmową i schronienie dla bezkręgowców związanych z martwym drewnem.