Nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem polegającym na przebudowie ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach (gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie).