Inwentaryzacja nietoperzy w sąsiedztwie ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu na odcinku od ulicy Roosvelta do ulicy Przybyszewskiego oraz propozycja kompensacji negatywnych skutków jej przebudowy na gatunki zwierząt podlegające ochronie prawnej (województwo wielkopolskie).