Opinia przyrodnicza (ornitologiczna oraz chiropterologiczna) dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich położonej przy ulicy Romana Dmowskiego w Poznaniu. Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku.