Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu akumulacji ciepła położonym na terenie elektrociepłowni Karolin przy ulicy Gdyńskiej w Poznaniu (województwie wielkopolskie). Opinia została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.