Porealizacyjny monitoring nietoperzy w obszarze przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej wynikający z decyzji burmistrza Karpacza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.