Nadzór przyrodniczy nad wycinką drzew i krzewów w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie płyty rynku w Jaraczewie wraz z remontem chodników wzdłuż pierzei rynku (gmina Jaraczewo, powiat jarociński, województwo wielkopolskie).