Drugi rok monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w Jaskini Raj położonej w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Wzgorza Checińsko-Kieleckie” PLH260041 (gmina Chęciny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie).