Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na renaturyzacji mokradła w Leśnictwie Dobra, Nadleśnictwo Syców (obręb Rogaszyce, gmina Ostrzeszów, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie). Inwestycja była realizowana w ramach projektu kompleksowej renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.