Opinia ornitologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków podlegających ochronie prawnej na planowanym do usunięcia drzewie kolidującym z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie drogi dojazdowej przy ulicy Bałtyckiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).