Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku kotłowni położonym przy ulicy Kopanina w Poznaniu. Ekspertyzy były uzupełnieniem karty informacyjnej złożonym w ramach procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.