realizacje-polnocno-wschodnia-obwodnica-aglomeracji-poznanskiej

Północno-Wschodnia Obwodnica Aglomeracji Poznańskiej - screening chiropterologiczny