Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu typu Park and Ride przy ulicy Biskupińskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).