Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie parku technologicznego przy ulicy Nowosolskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Inwentaryzacja została wykorzystana podczas oceny ryzyka inwestycyjnego.