Monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego, nocka Bechsteina i mopka zachodniego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty “Ostoja Pilska” PLH3000045 (gmina Piła, powiat pilski, województwo wielkopolskie).