Inwentaryzacja flory oraz zbiorowisk roślinnych Jeziora Borzyszkowskiego, położonego w obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty “Ostoja Borzyszkowska” PLH220079 (gmina Lipnica, powiat bytowski, województwo pomorskie).