Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty “Kiszewo” PLH300037 (gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie).