Inwentaryzacja flory i zbiorowisk roślinnych “Bagien Ramuckich”, położonych w obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty “Ostoja Napiwodzko-Ramucka” PLH280052 (województwo warmińsko-mazurskie) oraz prognoza zmian sukcesyjnych roślinności w wyniku realizacji inwestycji polegającej na podpiętrzeniu wód w obszarze.