Nadzór herpetopogiczny nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu drogowego JNI35000758 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P w miejscowości Ninino
(gmina Ryczywół, powiat obornicki, województwo wielkopolskie).