Nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie łącznika drogowego od ulicy Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja-Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej, oświetleniem i odwodnieniem (gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie).