Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin (kruszyw naturalnych) ze złoża metodą odkrywkową w miejscowości Żółków (gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonym wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.