Inwentaryzacja chiropterologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej, obiektów administracyjnych, technicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Glinnie (gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie). Raport z inwentaryzacji nietoperzy był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko złożonego wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.