Nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew i krzewów w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej w Jasinie (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie).