Monitoring przedrealizacyjny nietoperzy w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej (8 elektrowni) w gminie Ułęż (powiat rycki, województwo lubelskie).