Wstępna ocena wpływu na ptaki i nietoperze planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej (3 elektrownie) w gminie Koszyce (powiat proszowicki, województwo małopolskie).