Monitoring przedrealizacyjny ptaków i nietoperzy oraz inwentaryzacja płazów i gadów w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej w gminie Witkowo (powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie).