Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ekranów akustycznych w rejonie ulicy Krzywoustego w Poznaniu (województwie wielkopolskie). Inwentaryzacja została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.