Opinia przyrodnicza (ornitologiczna i chiropterologiczna) dotycząca zasiedlenia przez ptaki i nietoperze drzew objętych zabiegami pielęgnacyjnymi rosnących przy ulicy 3 Maja w Poznaniu (województwo wielkopolskie).