Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi serwisowej łączącej istniejący odcinek drogi serwisowej do drogi krajowej nr 92 z węzłem Swarzędz Jasin (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie).