Inwentaryzacja dendrologiczna (drzew i krzewów) w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 5305P na odcinku od miejscowości Strzegowa do miejscowości Gostyczyna (gmina Nowe Skamierzyce, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie).