realizacje-budynki-mieszkalne-wielorodzinne-wraz-z-garazem-podziemnym-zagospodarowaniem-terenu-obiektami-budowlanymi-niezbedna-infrastruktura-techniczna-i-towarzyszaca-przy-ulicy-anny-jantar-w-poznaniu

Budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu obiektami budowlanymi, niezbędna infrastrukturą techniczną i towarzysząca przy ulicy Anny Jantar w Poznaniu - inwentaryzacja przyrodnicza