realizacje-budynki-mieszkalne-wielorodzinne-przy-ulicy-anny-jantar-w-poznaniu

Budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu obiektami budowlanymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzysząca przy ulicy Anny Jantar w Poznaniu - Inwentaryzacja przyrodnicza