Interwencyjny zbiór ślimaka winniczka i przemieszczenie jego okazów w inne miejsce odpowiadające wymaganiom siedliskowym gatunku i stwarzających im dogodne warunki do życia i rozwoju zgodnie z wymogami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.