Ekspertyza przyrodnicza (ornitologiczna i chiropterologiczna) dotycząca zasiedlenia przez gatunki ptaków i nietoperzy podlegających w Polsce ochronie prawnej drzew i krzewów, kolidujących z przedsięwzięciem polegającym na budowie budynku wielofunkcyjnego z hala garażową i niezbędną infrastrukturą planowanym przy ulicy Teofila Mateckiego w Poznaniu.