Nadzór chiropterologiczny nad wycinką drzewa kolidującego z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu (województwo dolnośląskie).