Inwentaryzacja ptaków i nietoperzy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Hetmańskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) oraz propozycja kompensacji negatywnych skutków jego termomodernizacji na gatunki zwierząt podlegające ochronie prawnej.