Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca występowania stanowiska i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Ogrodowej w Pełczycach (gmina Pełczyce, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie).