Inwentaryzacja roślin naczyniowych, w tym drzew i krzewów, zbiorowisk roślinnych oraz płazów, gadów, ptaków i ssaków w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego przy ulicy Obornickiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).