Nadzór chiropterologiczny nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku dworca kolejowego w Błoniach (gmina Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie). Nadzór wynikał z decyzji derogacyjnej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.