Opinia ornitologiczna dotycząca zasiedlenia przez ptaki planowanych do usunięcia drzew rosnących przy ulicy Franklina Roosevelta w Poznaniu (województwo wielkopolskie), w związki z ich kolizją z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie budynku biurowego. Ekspertyza została sporządzona w związku z wezwaniem Prezydenta Miasta Poznaniu do uzupełnienia wniosku o wydane zezwolenie na usunięcie drzew.