Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie planowanych do rozbiórki budynków położonych przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) w związku z realizacją planownanego przedsięwzięcia polegajacego na budowie autoryzowanej stacji dealerskiej. Opinia przyrodnicza była załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.