Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Kiszewo” PLH300037 (gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie).